معنی و ترجمه کلمه psychological warfare به فارسی psychological warfare یعنی چه

psychological warfare


جنگ روانى
روانشناسى : جنگ روانى
علوم نظامى : عمليات جنگ روانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها