معنی و ترجمه کلمه psychological به فارسی psychological یعنی چه

psychological


عمليات روانى ،مربوط به روانشناسى ،روانى
روانشناسى : روانشناختى
بازرگانى : روانى
علوم نظامى : روانشناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها