معنی و ترجمه کلمه psychologism به فارسی psychologism یعنی چه

psychologism


روانگرايى ،پيروى از اصول روانى
روانشناسى : روانشناختى نگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها