معنی و ترجمه کلمه psychopathist به فارسی psychopathist یعنی چه

psychopathist


متخصص ناخوشى هاى دماغى ،پزشک ديوانگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها