معنی و ترجمه کلمه psychosocial به فارسی psychosocial یعنی چه

psychosocial


روانشناسى : روانى - اجتماعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها