معنی و ترجمه کلمه psychotic به فارسی psychotic یعنی چه

psychotic


بيمار روانى ،ديوانه
روانشناسى : روان پريش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها