معنی و ترجمه کلمه psychoticism به فارسی psychoticism یعنی چه

psychoticism


روانشناسى : روان پريشى گرايى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها