معنی و ترجمه کلمه public international law به فارسی public international law یعنی چه

public international law


حقوق بين الملل عمومى
قانون ـ فقه : حقوق بين الملل عمومى ،حقوق عام ملل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها