معنی و ترجمه کلمه public prosecutor به فارسی public prosecutor یعنی چه

public prosecutor


دادستان
قانون ـ فقه : مدعى العموم ،دادستان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها