معنی و ترجمه کلمه public services به فارسی public services یعنی چه

public services


بريات عموميه
قانون ـ فقه : خدمات عمومى
روانشناسى : خدمات عمومى
بازرگانى : خدمات عمومى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها