معنی و ترجمه کلمه public trial به فارسی public trial یعنی چه

public trial


قانون ـ فقه : دادرسى علنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها