معنی و ترجمه کلمه publish به فارسی publish یعنی چه

publish


چاپ کردن ،طبع ونشر کردن ،منتشر کردن
قانون ـ فقه : انتشار دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها