معنی و ترجمه کلمه pudding به فارسی pudding یعنی چه

pudding


دسر محتوى ارد برنج وتخم مرغ شبيه فرنى
ورزش : زمين بسيار خيس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها