معنی و ترجمه کلمه puerile breathing به فارسی puerile breathing یعنی چه

puerile breathing


تنفس خرخرى کودکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها