معنی و ترجمه کلمه pugilism به فارسی pugilism یعنی چه

pugilism


مشت زنى ،بوکس بازى
ورزش : بوکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها