معنی و ترجمه کلمه pull down menu به فارسی pull down menu یعنی چه

pull down menu


فهرستى که مى تواند توسط تيک کردن اشاره گر ماوس بر روى عنوان ان و يا توسط فشردن دکمه صفحه کليد نمايش داده( باز)
کامپيوتر : فهرستى که مى تواند توسط تيک کردن اشاره گر ماوس بر روى عنوان ان و يا توسط فشردن دکمه صفحه کليد نمايش داده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها