معنی و ترجمه کلمه pulmonary plexus به فارسی pulmonary plexus یعنی چه

pulmonary plexus


شبکه شش ،خلط ريوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها