معنی و ترجمه کلمه pulse amplifier به فارسی pulse amplifier یعنی چه

pulse amplifier


علوم مهندسى : تقويت کننده پالس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها