معنی و ترجمه کلمه pulse code modulation به فارسی pulse code modulation یعنی چه

pulse code modulation


کامپيوتر : تلفيق رمز تپشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها