معنی و ترجمه کلمه pulvinar به فارسی pulvinar یعنی چه

pulvinar


هسته بالشتک( در مغز)
روانشناسى : هسته بالشتک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها