معنی و ترجمه کلمه pummel به فارسی pummel یعنی چه

pummel


)=poundbeat(کوبيدن ،زدن ،له کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها