معنی و ترجمه کلمه pump cistern به فارسی pump cistern یعنی چه

pump cistern


معمارى : مخزن تلمبه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها