معنی و ترجمه کلمه purchase به فارسی purchase یعنی چه

purchase


اشتراء،شراء،خريدن ،ابتياع ،خريدارى کردن ،درامد ساليانه زمين
قانون ـ فقه : شراء،هر نوع انتقال مال غير منقول که ناشى از ارث يا امر امر قانونى نباشد
بازرگانى : خريد
علوم نظامى : خريدارى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها