معنی و ترجمه کلمه pure nitric acid به فارسی pure nitric acid یعنی چه

pure nitric acid


تيزاب خالص يا تيز کرده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها