معنی و ترجمه کلمه purge valve به فارسی purge valve یعنی چه

purge valve


لوله مخصوص بيرون فرستادن اب از ماسک با فشار هواى بينى( غواصى)
ورزش : لوله مخصوص بيرون فرستادن اب از ماسک با فشار هواى بينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها