معنی و ترجمه کلمه purity adjustment به فارسی purity adjustment یعنی چه

purity adjustment


الکترونيک : تنظيم خلوص


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها