معنی و ترجمه کلمه purpose به فارسی purpose یعنی چه

purpose


مفاد،مفهوم ،غرض ،عزم ،منظور،هدف ،مقصود،عمد،در نظر داشتن ،قصد داشتن ،پيشنهادکردن ،نيت
قانون ـ فقه : قصد،مقصود
روانشناسى : غايت
بازرگانى : قصد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها