معنی و ترجمه کلمه purr به فارسی purr یعنی چه

purr


فرفر،صداى خرخرگربه ،خرخرکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها