معنی و ترجمه کلمه purse the lips به فارسی purse the lips یعنی چه

purse the lips


ورزش : بستن لبها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها