معنی و ترجمه کلمه pursuit به فارسی pursuit یعنی چه

pursuit


تعاقب کردن ،تعقيب ،پيگرد،تعاقب ،حرفه ،پيشه ،دنبال ،پيگيرى
قانون ـ فقه : پيگرد
ورزش : مسابقه دوچرخه سوارى انفرادى يا تيمى تعقيبى با زمانگيرى
علوم نظامى : تعقيب کردن دنبال کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها