معنی و ترجمه کلمه purulently به فارسی purulently یعنی چه

purulently


بطور ريم الوديا چرک دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها