معنی و ترجمه کلمه push button control به فارسی push button control یعنی چه

push button control


کنترل دکمه اى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها