معنی و ترجمه کلمه push instruction به فارسی push instruction یعنی چه

push instruction


کامپيوتر : دستورالعمل نشاندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها