معنی و ترجمه کلمه push off به فارسی push off یعنی چه

push off


راه افتادن ،اغاز کردن ،بيرون رفتن
ورزش : تنه زدن و هول دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها