معنی و ترجمه کلمه push-in به فارسی push-in یعنی چه

push-in


ورزش : روش برگردندن گوى به بازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها