معنی و ترجمه کلمه push-in به فارسی push-in یعنی چه

push-in


ورزش : روش برگردندن گوى به بازى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها