معنی و ترجمه کلمه push به فارسی push یعنی چه

push


جاى دادن ،ضربه ،چيزى را زور دادن ،با زور جلو بردن ،هل دادن ،شاخ زدن ،يورش بردن ،زور،فشاربجلو،هل ،تنه ،نشاندن ،فشار دادن
علوم مهندسى : فشار
کامپيوتر : نشاندن
ورزش : ضربه فشارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها