معنی و ترجمه کلمه put down به فارسی put down یعنی چه

put down


خواباندن ،ذخيره کردن ،فرونشاندن ،پست کردن ،کاهش دادن ،يادداشت کردن
ورزش : کشش اسب اسيب ديده يا پير يا بيمار از روى ترحم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها