معنی و ترجمه کلمه put in a claim for something به فارسی put in a claim for something یعنی چه

put in a claim for something


قانون ـ فقه : مدعى مالکيت چيزى شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها