معنی و ترجمه کلمه put in به فارسی put in یعنی چه

put in


ارائه دادن ،کنار امدن با،مداخله کردن ،رساندن ،تقاضا کردن ،پيشنهاد دادن
قانون ـ فقه : اقامه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها