معنی و ترجمه کلمه put into port به فارسی put into port یعنی چه

put into port


وارد بندر شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها