معنی و ترجمه کلمه putrescencty به فارسی putrescencty یعنی چه

putrescencty


)putrescence(گنديدگى ،فساد،پوسيدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها