معنی و ترجمه کلمه putrid flesh به فارسی putrid flesh یعنی چه

putrid flesh


گوشت گنديده يا بو گرفته

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها