معنی و ترجمه کلمه pyretic به فارسی pyretic یعنی چه

pyretic


وابسته به تب ،تب اور،داروى تب بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها