معنی و ترجمه کلمه pyroclastic به فارسی pyroclastic یعنی چه

pyroclastic


تشکيل شده در اثر فعاليت اتشفشانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها