معنی و ترجمه کلمه pyroelectricity به فارسی pyroelectricity یعنی چه

pyroelectricity


ايجاد قطب الکتريکى در بلورها بوسيله تغيير حرارت ،اذر برق


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها