معنی و ترجمه کلمه pyroelectricity به فارسی pyroelectricity یعنی چه

pyroelectricity


ايجاد قطب الکتريکى در بلورها بوسيله تغيير حرارت ،اذر برق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها