معنی و ترجمه کلمه pyrometallurgy به فارسی pyrometallurgy یعنی چه

pyrometallurgy


استخراج فلزات در اثر حرارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها