معنی و ترجمه کلمه pythiad به فارسی pythiad یعنی چه

pythiad


دوره چهار ساله جشنهاى ورزشى ' پيتين)pythian( '

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها