معنی و ترجمه کلمه q correction به فارسی q correction یعنی چه

q correction


علوم نظامى : تصحيحات مربوط به هدف يا جاى هدف
علوم دريايى : تصحيحات مربوط به هدف يا جاى هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها