معنی و ترجمه کلمه qoud erat demonstrandum به فارسی qoud erat demonstrandum یعنی چه

qoud erat demonstrandum


که بنابودثابت شود،فهوالمطلوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها