معنی و ترجمه کلمه quad به فارسی quad یعنی چه

quad


()quadrangle( : )n.(درسيم تلگراف )سيم چهارلاى بهم پيچيده عايق ،(درمطبعه)قطعه سربى ،چهار قلو،چهار گانه ،چهار گوش ،( : )vt.(ز.ع ،انگليس )زندانى کردن ،در زندان افکندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها